Giỏ hàng
MIỄN PHÍ Vận Chuyển Đối Với Hóa Đơn Từ 200.000 VNĐ ! ! !

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM DIỆT KHUẨN- SAU 01 PHÚT CỦA VIỆN PASTEUR

Tên sản phẩm: NƯỚC LAU NHÀ TẮM-BỒN CẦU

Kết quả kiểm nghiệm: Sau khi tiếp xúc 01 phút đem lại kết quả như sau:

+ Vi khuẩn E Coli bị tiêu diệt 99,05% 

+ Vi khuẩn Samonella typhi bị tiêu diệt 99,16%

( Kết quả thử nghiệm sản phẩm của Viện Pasteur)

Danh mục tin tức

Từ khóa

Facebook Youtube Twitter