Giỏ hàng

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM DIỆT KHUẨN- SAU 01 PHÚT CỦA VIỆN PASTEUR

Tên sản phẩm: NƯỚC LAU NHÀ TẮM-BỒN CẦU

Kết quả kiểm nghiệm: Sau khi tiếp xúc 01 phút đem lại kết quả như sau:

+ Vi khuẩn E Coli bị tiêu diệt 99,05% 

+ Vi khuẩn Samonella typhi bị tiêu diệt 99,16%

( Kết quả thử nghiệm sản phẩm của Viện Pasteur)

Facebook Youtube Twitter